Dzień 1:  Żagań – przejście ścieżką edukacyjną w Nadleśnictwie Żagań + 30 min. film o walorach przyrodniczych regionu. Zwiedzanie Pałacu Książęcego w Żaganiu oraz Muzeum Martyrologii Jeńców Alianckich Stalag Luft III połączone z emisją filmu nawiązującego do wielkiej ucieczki, następnie zwiedzanie wystawy stałej z przewodnikiem “Kepler w Żaganiu”. 

Dzień 2: Przejazd do Bronowiec k/Parowej – warsztaty kulinarne (własnoręczny wyrób chleba oraz masła) z wykorzystaniem tradycyjnych narzędzi + ognisko z kiełbaskami oraz warsztaty w Zakładzie Ceramicznym NIKA (zwiedzanie zakładu + własnoręczne zdobienie naczyń). Zwiedzanie Zamku w Kliczkowie.

Cena i termin do ustalenia z biurem.
Zapraszamy