Dzień 1: Milicz – zwiedzanie miasta m.in. przepiękny Kościół Łaski z XVIII wieku, obecnie kościół rzymskokatolicki pw. św. Andrzeja Boboli; pałac klasycystyczny z XVIII wieku wraz z parkiem pałacowym pierwszym na Śląsku w stylu angielskim; ruiny zamku książąt oleśnickich z XIV wieku. Przejazd do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krośnicach – zajęcia edukacyjne.

Dzień 2: Zajęcia terenowe – wędrujemy po Parku Krajobrazowym „ Dolina Baryczy – dolina tętniąca życiem”. Wycieczka do rezerwatu ornitologicznego – Stawy Milickie, a także do Ostoi Konika Polskiego w Miliczu. Zapoznanie się z walorami przyrodniczymi PK “Dolina Baryczy”. Poznanie historii powstania stawów, gospodarki rybackiej oraz ochrony ptactwa. Zapoznanie się z przedstawicielami świata zwierząt i roślin, z których szczególnie dumna jest Dolina Baryczy.

Do wyboru propozycje tematów – „Bractwo miłośników przyrody” (Dekalog Bractwa Miłośników Przyrody.), „Człowiek ery ekologicznej” (Formy ochrony przyrody w Polsce. Park Krajobrazowy w mojej okolicy – Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy), „W cieniu drzewa” (Gatunki drzew występujące na terenie Parku Krajobrazowego „Doliny Baryczy”, zagrożenia dla drzewostanu, współżycie drzew z innymi przedstawicielami świata przyrody), „Gdyby tak ptakiem być…” (zajęcia edukacyjne poświęcone ptakom, w tym gatunkom występującym na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”)